• NIEUW: Flexibel Lidmaatschap bij Meervogels | Física

  Het nieuwe Flexibel Lidmaatschap is bestemd voor de volgende doelgroep:

  • Oud spelers en speelsters die niet meer de tijd of zin hebben om een volledige zaal-en/of veldcompetitie te spelen
  • Voormalig spelers en speelsters die nu kaderfuncties vervullen en daardoor beperkt worden in de mogelijkheden om te spelen
  • Graag af en toe willen spelen maar niet vast ingedeeld willen worden in een competitief teamverband
  • Zelf aangeven wanneer ze willen spelen


  Omschrijving:

  • De Flexies worden opgenomen in de FlexPool Meervogels
  • Uitsluitend mogelijk in de Breedtesport
  • Alleen senioren (of junioren die in de senioren willen spelen)
  • Inclusief trainen > zelf regelen bij welke ploeg etc. en na akkoord van de betreffende trainer/TC
  • Géén verenigingsdiensten maar wel de bereidheid om in dringende gevallen een steentje bij te dragen
  • Géén garantie dat er gespeeld kan worden
  • Géén garantie dat er alleen maar in een bepaald team gespeeld wil/kan/mag worden
  • Voorlopig alleen op Zaterdag, nog géén Midweek
  • Men wordt gewoon lid van Meervogels??Física met alle bijbehorende kenmerken zoals vastgelegd in de Statuten en het HHR
  • Contactgegevens bekend (openbaar) bij de trainers/coaches/aanvoerders van de Breedtesport (AVG reglementering)
  • Na aanmelding bepaald het Bestuur of men voor de FlexPool in aanmerking komt
  • Het is aan de Flexie zelf om "op te vallen" bij de teams om zodoende gevraagd te worden te spelen


  De cijfers:

  • Voorlopig vastgesteld op max. 10 wedstrijden per jaar
  • Wordt dat aantal overschreden, ter beoordeling van het bestuur, dan wordt de Flexie automatisch volwaardig senioren lid van Meervogels | Física.
  • Reservebeurten en niet spelen tellen niet mee in dit aantal
  • Minimaal een kostendekkende contributie
  • Géén restitutie van contributie als er niet, of minder, of te weinig gespeeld kan worden.
  • Proefperiode van één jaar (tot eind seizoen 2019-2020)


  De contributie:

  • € 11,= per persoon per maand / 12 maanden
  • Korting bij één jaar vooruitbetaling € 7,= > € 125,=


  Aanmelden: