• JAV ZKV De Meervogels - woensdag16 oktober 2019

  Woensdag 16 oktober staat de JAV van ZKV De Meervogels gepland. Het bestuur wil je hiervoor van harte uitnodigen.

  Bijlagen:
  - Agenda JAV 2019
  - Jaarverslagen 2018-2019
  - Notulen JAV 2018

  Op te vragen bij de secretaris zijn de volgende stukken:
  - Het financieel jaarverslag
  - De VOG Matrix
  - Huishoudelijk reglement
  - Nieuwe statuten

  We kunnen niet hard genoeg het belang van deze vergadering benadrukken, aangezien we een aftredend voorzitter hebben en op dit moment nog geen vervanger, ook hebben we momenteel geen hoofdsponsor voor de vereniging. Aanwezigheid van de leden is dus cruciaal.

  Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan af bij de secretaris, via dit e-mailadres. Zorg er dan wel voor dat je iemand een machtiging geeft voor jouw stem.

  Nog even de "spelregels" voor de JAV:
  - Alle leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht.
  - Elk lid mag een machtiging hebben van 2 leden die niet aanwezig zijn op de vergadering.
  - Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom, maar hebben géén stemrecht.
  - Vragen over de financien kunnen alleen gesteld worden door leden die de stukken voorafgaand aan de vergadering hebben opgevraagd.

  Je bent vanaf 19:30 uur welkom voor een kop koffie en de vergadering zal om 20:00 uur starten.

  Tot 16 oktober!