• Trainers S3 gezocht na vertrek Technische staf

  Vertrek Technische Staf S3

  Het Bestuur van Z.K.V. De Meervogels betreurt  te moeten meedelen dat op eigen verzoek Bob Korte en Peter Westerhuis (trainers van S3) hebben besloten per direct te stoppen met hun werkzaamheden bij het enige team van De Meervogels in de wedstrijdsport.

  Hoewel hun vertrek een fikse aderlating is voor De Meervogels in het algemeen en voor S3 in het bijzonder zijn wij blij op de manier waarop zij de afgelopen jaren het gezicht waren van het 3e seniorenteam.

  Na de start van de wedstrijdsport circa 5 jaar geleden heeft in 1e instantie Bob, later gevolgd door Peter, aangegeven heil te zien in de lange termijndoelstellingen van de wedstrijdsport;

  • Het gat moest worden gedicht tussen S1/S2 en de rest van de seniorenteams,
  • Een plaats voor overkomende talentvolle A  junioren die nog niet rijp waren voor S1 en S2,
  • Breedtekorfballers  een podium geven om door te groeien,
  • Een plaats bieden voor spelers die afvielen bij de eerder genoemde S1/S2 selectie.

  Met name afgelopen jaar werd dan ook nog de perfecte mix van spelers gevonden wat direct leidde tot een promotie naar de 2e klasse in de zaal.

  Het Bestuur van Z.K.V. De Meervogels is erg dankbaar voor de wijze waarop Bob en Peter hun tijd, moeite en vooral ervaring hebben overgedragen om S3 – en voorheen ook S4 – naar een hoger plan te tillen en zij wensen Bob en Peter dan ook erg veel succes in hun verdere sportieve, maatschappelijke maar zeker ook hun privéleven.

  Vacature trainers S3

  Omdat er per direct  een uitdaging / probleem is bij de wedstrijdsport is de TC van Z.K.V. De Meervogels op zoek naar een (interim) trainer of trainers die tot en met het einde van het seizoen de taken van Bob en Peter wil(len) overnemen.

  Een reactie of anders nadere informatie over de vacaturestelling kan worden ingewonnen via tcws@zkvdemeervogels.nl  of via eric.plugge@zkvdemeervogels.nl

  Eric Plugge
  Persvoorlichter
  Z.K.V. De Meervogels