• Uitstel ALV en doorvoeren Contributieverhoging

  Beste Meervogels,

  Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) die normaal medio oktober gehouden wordt voorlopig even uit te stellen. De reden is uiteraard dat wij de afstand van 1,5 meter in het clubhuis niet kunnen garanderen en (nog) geen alternatief voorhanden hebben.

  Dit heeft wel gevolgen voor besluiten die normaal met instemming van de leden worden genomen tijdens de ALV, één van die besluiten is de jaarlijks terugkerende vraag van wel of geen contributieverhoging.

  Eerlijk gezegd was het in eerste instantie geen discussie en was het plan - gezien jullie trouwe betalingen gedurende de afgelopen corona periode - om geen verhoging door te voeren. Tijdens het opmaken van de begroting voor dit seizoen blijken de tekorten helaas dermate groot dat het niet doorvoeren van een indexatie voor de contributie onverstandig is. Grootste reden van de tekorten zijn lagere kantine inkomsten, minder contributie inkomsten door teruglopend ledenaantal en de al jaren dalende trend in de sponsorinkomsten.

  Om deze reden zullen wij toch per 1.11.2020 een verhoging van 2,5% doorvoeren en deze dan met terugwerkende kracht in de uitgestelde ALV aan jullie als leden voorleggen.

  Wij hopen op jullie begrip, voor vragen kunnen jullie ons zoals altijd bereiken op bestuur@zkvdemeervogels.nl

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur