• Meervogels kamp

  • Inschrijfformulier Meervogels kamp 6 juli t/m 8 juli 2018

    Send

  • De kosten bedragen 75 euro per kind, bij voorkeur direct over te maken.Het bedrag dient voor 25 juni 2018 overgemaakt te zijn o.v.v. naam kind op rekeningnummer NL 11 RABO 0160175860 van ZKV de Meervogels.Voor vragen kunt u contact opnemen met de kampcommissie: meervogelskamp@gmail.com