• Meervogels kamp

    Met dit aanmeldingsformulier kun je je opgeven voor het gezelligste kampweekend in juli

    De kosten bedragen 75 euro per kind, bij voorkeur direct over te maken.Het bedrag dient voor juni overgemaakt te zijn o.v.v. naam kind op rekeningnummer NL 11 RABO 0160175860 van Meervogels | Física.Voor vragen kunt u contact opnemen met de kampcommissie: meervogelskamp@gmail.com