• Meervogels kamp

    Met dit aanmeldingsformulier kun je je opgeven voor het gezelligste kampweekend van 12 - 14 juli 2019 in de Beukhof in Putten.

    De kosten bedragen 75 euro per kind, bij voorkeur direct over te maken.Het bedrag dient voor 30 juni 2019 overgemaakt te zijn o.v.v. naam kind op rekeningnummer NL 11 RABO 0160175860 van Meervogels | FĂ­sica.Voor vragen kunt u contact opnemen met de kampcommissie: meervogelskamp@gmail.com