• Statuten en HHR

  • Statuten en huishoudelijk regelement

    De Meervogels is een club waar iedereen ruimte krijgt om lekker te sporten en/of als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Dit gaat bijna altijd in goede harmonie en in onderling overleg. Formeel en juridisch zijn we verplicht om statuten en huishoudelijk regelement op te stellen en te deponeren. In onderstaand document staan de formele regels die voor iedereen gelden. Lees het eens door. Mocht je een vraag hebben, stuur deze per mail naar het bestuur.

    Statuten_en_HHR_ZKV_de_Meervogels_Okt_2007

  • Rouwprotocol

    ZKV De Meervogels beschikt ook over een rouwprotocol indien er een lid van de club overlijdt. Dit protocol is niet openbaar gepubliceerd, maar op te vragen bij het bestuur indien gewenst.