• VOG

 • Leidraad Verklaring Omtrent Gedrag

  Het bestuur heeft in overleg met de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) de regels rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen de Meervogels aangescherpt. Zo zal er met ingang van najaar 2015 vooraf een controle plaatsvinden, voordat er bestuurs- of commissieleden worden aangesteld.  

  De nieuwe leidraad voor het aanvragen en indienen van een VOG bij ZKV de Meervogels is opgebouwd met de volgende hiervoor beschikbare categorieen:
   
  Informatie Geld Diensten
  12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
  21 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
  41 Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)

  Zakelijke transacties
  53 Het beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen

  Aansturen Organisatie
  71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen Personen
  84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

  De volgende tabel geeft weer welke categorieen zullen worden opgevraagd in de VOG voor elk specifiek deel van de Meervogels organisatie: