• Vrienden van Meervogels

    Enkele jaren terug is de groep "Vrienden van Meervogels" ontstaan. Deze vrienden doneren elk jaar een bedrag (minimaal 50 Euro) ter ondersteuning van de club in bredere zin. Middelen worden tot nu toe beperkt ingezet na goedkeuring door het bestuur.

    Ambitie is om "Vrienden van Meervogels" uit te bouwen tot een grote groep leden, oud-leden en met de club verbonden bertrokkenen. Club van 100? Waarom geen 250 of 500 vrienden?

    Wil je meedenken, maar vooral ook meehelpen om "Vrienden van Meervogels" uit te bouwen tot 1 van de pijlers van de club? Stuur een mailtje naar het bestuur.