• Vertrouwenscontactpersoon

 • Vertel eens wat meer over Anne Marie (wat je kwijt wil over getrouwd, single, zoekende J,leeftijd, beroep etc etc?

  Ik ben Anne-Marie Bierman. Geboren, opgegroeid en wonend in Zoetermeer, 48 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Een zoon van 18 en een dochter van 14. Ik werk fulltime op een School voor Speciaal Basisonderwijs in Den Haag. In mijn vrije tijd lees ik graag, loop hard en maak materialen om te gebruiken in mijn klas bij het leren.

   Wat is je beroepsachtergrond (dan met name de connectie met vertrouwenscontactpersoon)

  Ik werk meer dan 25 jaar in het Speciaal Basisonderwijs met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.

   

   Wat is je binding met De Meervogels (kind(eren) in welke teams?

  Mijn zoon heeft tot vorig jaar bij de Meervogels gekorfbald in de A2

   

  Wat heeft je doen besluiten om de functie te gaan uitoefenen?

  Ik vind het heel goed en belangrijk dat De Meervogels een actief beleid voert om er voor te zorgen dat er binnen De Meervogels een veilig en vertrouwd sportklimaat is. Door deze functie binnen de vereniging te gaan uitvoeren, kan ik daar mijn steentje aan bijdragen.Ik vervul deze functie inmiddels 3 jaar.

   

  Wat vind jezelf de belangrijkste taak van een vertrouwenscontactpersoon?

  Ik zal binnen de vereniging  het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen zijn indien zij iets vertrouwelijks willen bespreken. Ik kan een eerste advies geven en zo nodig verwijzen naar een NOC/NSF vertrouwenspersoon/adviseur. Hier achter zit een professioneel netwerk van Vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Dit om te voorkomen dat goedwillende vrijwilligers aan de slag gaan met een klacht of aangifte die hun kennis boven de pet gaat. Bij een professional ben je dan in betere handen.  Om deze functie te mogen uitvoeren heb ik een trainingsdag bij het NOC/NSF gevolgd. Daarnaast zijn er elk jaar nascholingsbijeenkomsten.

   In mijn ogen is het echter nog belangrijker om als vertrouwenscontactpersoon  samen met o.a. het bestuur er voor te zorgen dat De Meervogels een vereniging is en blijft met een veilig en vertrouwd sportklimaat.  Het is mijn taak om er voor te zorgen dat iedereen met een taak binnen de vereniging een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Het gaat hierin niet alleen om diegene die met kinderen werken zoals trainers, coaches en kampbegeleiders, maar ook diegene die een financiĆ«le of leidinggevende verantwoordelijkheid hebben binnen de vereniging. Hierbij gaat het om bestuursleden,  sponsorcommissie, ledenadministratie en ledencontributie, kantinebeheer, enz.

  Het gaat niet alleen om het aanvragen van VOG voor vrijwilligers die nieuw zijn binnen de vereniging, maar ook om het verlengen van de VOG’s. Elke 3 jaar worden de VOG’s vernieuwd.

  Tenslotte werk ik samen met o.a. het bestuur aan het verhogen van de sportiviteit en het Respect tussen scheidsrechters, spelers, coaches en publiek op en om het veld. 

   

  Wat is je werkwijze als een kind /ouder jouw benaderd met bv een "vertrouwenskwestie"?

  Ik zal beginnen met te luisteren naar het verhaal  van het kind/ ouder. In het gesprek wat daar op volgt, kunnen we samen kijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Ik kan zo nodig verwijzen naar een NOC/NSF vertrouwenspersoon/adviseur.  De gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk tenzij er noodzaak is de voorzitter te informeren.  Bijvoorbeeld als de veiligheid van andere leden in het gevaar zou kunnen komen.

  De voorzitter van het bestuur is mijn enige contactpersoon binnen de vereniging in mijn functie als vertrouwenscontactpersoon.

   

   Wat wil je nog meegeven aan een ieder om de drempel laag te houden om jou te benaderen?

  Het is belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat de Meervogels een veilige en vertrouwde sportomgeving is en blijft voor iedereen. Schroom daarom niet om contact op te nemen als je ergens mee zit. Dat is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor de andere leden van onze vereniging.

   

  anne-marie.bierman@zkvdemeervogels.nl

  06-18343188