• Aanmelden / Opzeggen

    Om je aan te melden vul je het aanmeldformulier volledig in. Daarna stuur je het naar de ledenadministratie. Dit kan zowel digitaal als per post. De benodigde informatie hiervoor vind je op het aanmeldformulier.

    Vragen met betrekking tot lid worden, het wijzigen van je adres of bankrekeningnummer, je lidmaatschap omzetten naar niet-spelend lid, of het beëindigen van een lidmaatschap, kun je per e-mail stellen aan de ledenadministratie: ledenadministratie@zkvdemeervogels.nl

    Een opzegging van een lidmaatschap moet minimaal 1 maand voorafgaand aan de start van een nieuw verenigingsjaar gebeuren per mail aan de ledenadministratie. De opzegging moet dus uiterlijk 31 mei aan de ledenadministratie zijn verstuurd. De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.

    Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

    Gedurende het seizoen opzeggen is niet mogelijk.