• Zaal update

  Hierbij weer het laatste nieuws ten aanzien van de trainingen, we kunnen namelijk vanaf maandag de zaal weer in!

  Het KNKV heeft vandaag in een bericht https://www.knkv.nl/update-veld-en-zaalcompetitie/ aangegeven hoe de veldcompetitie is geregeld en dat ze doorgaan met de voorbereidingen voor het zaalseizoen.

  Ondertussen is het met behulp van het Picasso en de Gemeente Zoetermeer gelukt om vanaf a.s. maandag in de zalen te gaan trainen. Het voorlopige trainingsschema vind je hier.
  Deze is voor de komende 2 weken, mits er geen tussentijdse persconferentie komt met nieuwe maatregelen. Maar hij zal dus gaan veranderen als de maatregelen ook veranderen. Het is heel vervelend, maar de mogelijkheden om samen te trainen zijn er vooralsnog en daar willen de meesten van jullie ook gebruik van maken.

  Voor de volledigheid hieronder nog de regels zoals ze zijn opgesteld door de gemeente, hou je hieraan! Wees verantwoordelijk voor je zelf en Meervogels!

  Algemeen

  • De regels gelden voor alle sportgelegenheden, dus onafhankelijk van de organisatievorm van de sportaanbieder.
  • Natuurlijk gelden onder alle omstandigheden de algemene basisregels en geldt de gezondheidscheck.
  • Er mogen in een zelfstandige binnenruimte maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief trainers en personeel, maar inclusief jeugd t/m 17 jaar. Publiek is niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders of andere sporters.
  • Ook binnen de zwemzaal mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, exclusief personeel.
  • Iedere afgesloten zaal geldt als een aparte binnenruimte. In iedere zelfstandige binnenruimte mogen 30 personen sporten, mits de minimale afstand tussen de sporters gegarandeerd blijft. Een sportzaal of sporthal die is gescheiden door middel van een vouwwand, kan worden gezien als 2 zelfstandige ruimtes, mits de verkeersstromen van de twee groepen worden gescheiden.
  • De horeca van sportgelegenheden is gesloten. Het openen van een afhaalloket is wel toegestaan. Hiervoor mogen mensen de locatie ook betreden. Het nuttigen van de consumpties mag niet binnen de hekken van het complex en de organisatie is er zelf verantwoordelijk voor dat eventuele afhaal klanten zich aan de regels houden.
  • De kleedkamers zijn dicht. Deze mogen alleen worden gebruikt als verkeersruimte als dit de enige manier is om in de sportzaal te komen.
  • Uitzondering zijn de kleedkamers van zwembaden. Deze mogen open blijven. Wel gelden hier ook de afstandsregels.
  • Het toilet mag worden gebruikt, wel raden we aan om gebruik van het toilet te ontmoedigen
  • De sporter gaat zo kort mogelijk voor de training de accommodatie binnen en verlaat deze na de training ook weer zo snel mogelijk.
  • Gebruik van een mondkapje is in de publieke ruimte sterk geadviseerd. De binnenruimte van een sportaccommodatie geldt als publieke ruimte. Dit is vooruitlopend op de aangekondigde mondkapjesplicht.

  Sporten voor volwassenen:

  • In alle gevallen wordt de afstand van 1,5 meter tussen sporters aangehouden.
  • Contact of teamsport is niet toegestaan. Oefeningen op 1,5 meter mogen wel.
  • Binnen mogen maximaal 30 personen sporten.
  • Sporten mag in groepjes van maximaal 4 met onderlinge afstand van 1,5 meter.
  • Wel mogen er meerdere groepjes tegelijk actief zijn, mits die voldoende afstand houden. Concreet voorbeeld: Bij de bootcamples mag een groepje van 4 samen sporten (op 1,5 meter afstand). Een stukje verderop mag er dan nog een groepje van 4 actief zijn. Tijdens de volledige les blijven deze ‘bubbels’ van 4 gehandhaafd. Er wordt niet onderling gewisseld.
  • Bij individuele sporten geldt de 1,5 meter te allen tijde.
  • Buiten geldt het maximum van 30 niet. Al raden we ook hier aan terughoudend om te gaan met de groepsgrootte. En hou in de buitenruimte altijd rekening met andere gebruikers van de buitenruimte.
  • We raden sterk aan om de groepen tot 18 jaar en 18 jaar en ouder te scheiden. Lukt dit niet dan gelden op dat moment de regels voor 18 jaar en ouder.
  • Noodzakelijke hulpverlening is toegestaan. Denk hierbij aan EHBO. Maar ook ondersteuning in verband met veiligheid valt hieronder. Denk aan het vangen van een salto bij turnen. Wel raden we aan met dit laatste zeer terughoudend om te gaan. Ondersteuning gebeurt door een vaste trainer.

  Sporten voor jeugd tot en met 17 jaar

  • Jeugd tot en met 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden in de sportles, Het maximum van 30 personen in een zelfstandige ruimte is niet van toepassing bij sportactiviteiten met jeugd t/m 17 jaar. Let op: indien in dezelfde ruimte volwassenen en jeugd t/m 17 jaar sporten, dan geldt het maximale aantal van 30 personen wel.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot de trainer.
  • Bij jeugd van 13 tot en met 18 wordt afstand gehouden tot de (volwassen) trainer.
  • Noodzakelijke hulpverlening is toegestaan. Denk hierbij aan EHBO. Maar ook ondersteuning in verband met veiligheid valt hieronder. Denk aan het vangen van een salto bij turnen. Wel raden we aan met dit laatste zeer terughoudend om te gaan. Ondersteuning gebeurt door een vaste trainer.

  Grootste uitdaging is nu om maandag de palen, manden en voetstukken in het Picasso en de Veur te krijgen zodat er goed getraind kan worden.
  Wie kan er helpen en heeft een aanhanger of bus die we kunnen gebruiken?
  Tot 16:00 uur is er een conciƫrge bij het Picasso aanwezig dus het idee is nu om het materiaal tussen 15:00 en 16:00 uur te brengen.
  Graag een berichtje naar esther.tesselaar@zkvdemeervogels.nl