• JAV - ZKV de Meervogels 13 januari 2021 (online)

  Beste leden, ouders en alle betrokkenen van ZKV De Meervogels

  Het Bestuur wenst jullie en al jullie dierbaren een heel gelukkig en vooral gezond 2021!

  Zoals we al aangekondigd hadden zullen we op woensdag 13 januari om 20.00 uur de JAV online gaan houden. Dit gaan we doen via Microsoft Teams.
  Meld je hiervoor aan door een e-mail te sturen aan bestuur@zkvdemeervogels.nl Je krijgt dan van ons een persoonlijke link toegezonden waarmee je kunt inloggen via je mobiel, tablet of pc. Je hoeft hiervoor geen specifieke software te installeren.

  Het verenigingsjaar 2019 - 2020 is wel heel bijzonder geweest. Maar laten we niet vergeten dat er tussen corona-zorgen ook positieve dingen te melden zijn. Je kunt dit lezen in de verslagen van de verschillende commissies, gebundeld in het jaarverslag. Deze krijg je toegestuurd bij je aanmelding voor de vergadering. Ben je ook geïnteresseerd naar hoe we er financieel voor staan, dan kun je in je mail ook de financiële stukken opvragen. En ook de notulen van de vorige JAV kunnen opgevraagd worden.
  Mocht je naar aanleiding van deze stukken al vragen hebben, wil je die dan bij voorkeur vooraf naar het bestuur mailen, zodat wij even de tijd hebben om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

  Het stemmen tijdens de JAV zal gaan door het handje te gebruiken van het Microsoft Teams programma. Uiteraard zullen we een en ander goed uitleggen tijdens de JAV.
  Nog even de "spelregels" voor de JAV:

  • Alle leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Elk lid mag een machtiging hebben van 2 leden die niet aanwezig zijn op de vergadering.
  • Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom, maar hebben géén stemrecht.
  • Vragen over de financiën kunnen alleen gesteld worden door leden die de stukken voorafgaand aan de vergadering hebben opgevraagd.

  We hopen als enthousiast bestuur dat jullie ook je betrokkenheid bij De Meervogels laten zien door jullie aanwezigheid bij de vergadering. Mocht je door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan graag je afmelding naar bestuur@zkvdemeervogels.nl Zorg er dan wel voor dat je iemand een machtiging geeft voor jouw stem.

  De Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen JAV oktober 2019
  4. Jaarverslagen 2019-2020 in het kort
  5. Financieel Jaarverslag 2019 – 2020 in het kort
  6. Benoeming nieuwe bestuursleden
  7. Vaststellen contributiebedragen 2020-2021
  8. Doelstellingen 2020 - 2021
  9. Begroting 2020 - 2021
  10. Rondvraag
  11. Sluiting Virtuele borrel

   

  Tot 13 januari!
   
  Met sportieve groet,

  Esther, Petra, Petra, Hans, Lambert en Loek
  Bestuur ZKV De Meervogels.