• Aanvulling wedstrijden n.a.v. nieuwe regels tot 19 december

  Op woensdag 1 december is de Werkgroep wedstrijdindeling samen gekomen en heeft overlegd hoe nu verder. Wij hebben onder andere navraag gedaan bij de wedstrijdsportteams, wat hun voorkeur had, spelen of niet.

  Naar aanleiding van deze inventarisatie weten wij welke teams er niet willen spelen of wel willen spelen als zijnde een oefenwedstrijd in plaats van een competitiewedstrijd. Voor de teams die hebben aangegeven niet te willen spelen of die niet kunnen spelen, zijn wij op zoek naar een zaal om te kunnen trainen. Zodra dit bekend is wordt dit gedeeld met de betreffende teams.

  Helaas heeft de Tweede kamer op 1 december besloten de tijden van het sporten niet aan te passen en blijft dus alles na 17.00 uur dicht!

  Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsport (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst- en cultuurbeoefening mag wel na 17.00 uur maar dan zonder publiek.

  Voor de breedtesport gaan alle wedstrijden door, mits beide partijen willen spelen en de wedstrijd voor 17:00 is afgelopen. Wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk gespeeld kan worden.

  Voor de duidelijkheid zijn dit de breedtesport teams: F1, E1, E2, D2, D3, D4, C2,A2 en senioren 7 t/m 9. Als er een mogelijkheid is om een wedstrijd die gepland is na 17:00 te verzetten, zullen wij dit zeker proberen en als dat niet lukt dan zal de wedstrijd vervallen.

  Voor de wedstrijdsport teams die wel hebben aangegeven om te spelen, deze wedstrijden tellen niet mee voor de competitie en worden gezien als oefenwedstrijden. Bij deze wedstrijden moet het wedstrijdformulier gewoon worden ingevuld. Bij de wedstrijdsport geldt, alle wedstrijden na 17.00 uur vervallen en worden ook niet ingehaald of verplaatst.

  Zodra er weer normaal getraind kan worden zal de KNKV een aangepast competitieschema opstellen en zal er een nieuwe planning worden gemaakt.

  Voor alle wedstrijden geldt, mocht een van de partijen besluiten niet te willen spelen, dat de wedstrijd dan geen doorgang zal vinden.

  Wij hebben met Meervogels besloten om de meeste wedstrijden door te laten gaan. De regels betreffende afmelden bij de jeugd blijft hetzelfde. Ook de aangewezen scheidrechter verwachten wij bij de geplande wedstrijden.

  Voor vragen verwijzen wij een ieder door naar de site van de KNKV: FAQ Corona beperkingen competitie december 2021 - KNKV

  Werkgroep Wedstrijdindeling