• Kort verslag JAV

  Op woensdag 12 januari heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden online in Teams. Daarmee konden we het jaar 2020-2021 alsnog afsluiten. Een lastig jaar vanwege corona, waar we helaas ook dit seizoen 2021-2022 nog steeds mee te maken hebben. Daarom was het voor ons als bestuur bemoedigend dat een behoorlijk aantal leden zich had aangemeld om de vergadering bij te wonen.

  In de verslagen van de verschillende commissies was gelukkig ook terug te lezen (en te zien aan de foto’s) dat we ondanks corona het afgelopen seizoen toch ook veel leuke dingen hebben meegemaakt. Mocht je de verslagen alsnog willen ontvangen, stuur dan een verzoek naar secretaris@zkvdemeervogels.nl

  In het afgelopen seizoen zijn we gestart met Chris Kaper, coach vanuit de KNKV, om onze vereniging tegen het licht te houden. Dit proces is nog steeds gaande en we zijn blij met alle input. Stuur dus je ideeën naar bestuur@zkvdemeervogels.nl of praat mee woensdagavond 19 januari (vanavond) in Teams. Stuur een verzoek voor de link naar info@kapercoaching.nl  

  Aftreden bestuursleden
  Lambert van der Bruggen en Loek Arendse hebben beiden in januari hun taak in het bestuur neergelegd, om persoonlijke redenen. Dat betekent dat Meervogels momenteel (weer) een 3-koppig bestuur heeft: Petra Janssen (secretaris), Hans Kemps (penningmeester) en Petra Captijn (bestuurslid). Met Chris Kaper van KNKV zal het bestuur bekijken in welke vorm en in welke grootte we verder willen gaan.

  Zonder vrijwilligers kunnen we niet. We hebben in de rubriek “In het zonnetje” een aantal mensen extra bedankt. Dit waren:

  • Jan van Gooswilligen, voor zijn inzet op de achtergrond als boekhouder.
  • Wilma en Ed Spoorendonk, zonder hen geen ledenadministratie.
  • Peter en Henriette Bellekom, voor hun inzet vooral ten behoeve van de kledinglijn.
  • Paul Wallenburg, voor zijn inzet als webmaster. Dag en nacht bereikbaar.
  • Esther Tesselaar, voor de ontelbare acties om alles goed te laten lopen bij De Meervogels. Esther is door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste en dit is door de vergadering met een applaus goedgekeurd.


  Hopelijk was de afgelopen periode voor de sport de laatste lockdown. Afgelopen vrijdag, twee dagen na onze JAV, kwam het bericht dat we vanaf deze week weer mogen trainen en ook onderlinge wedstrijden mogen houden. Ook al kan de competitie nog niet doorgaan, we wensen jullie in ieder geval weer veel plezier bij het korfballen.

  Sportieve groeten van het bestuur.