• Contributie bedrag voor Zaalcompetitie

  Voor de leden die alleen meedoen aan de zaalcompetitie is het contributiebedrag voor dit seizoen als volgt vastgesteld:
  Van juli t/m oktober en van april t/m juni wordt het tarief voor Niet Spelend Lid (NSL) geïnd, van november t/m maart wordt het regulier tarief geïnd.

  Omdat het bedrag voor dit seizoen pas nu is vastgesteld en deze leden pas nu worden ingeschreven bij de bond zal de contributie dit jaar pas vanaf november worden geïncasseerd.

  Aangezien de afdracht van het lidmaatschap aan de KNKV voor het volledige seizoen moet worden betaald en de kosten voor spelen in de zaal relatief hoog zijn, denken we hiermee een passende oplossing te hebben gevonden.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur