• JAV 2 november 2022

  Beste leden van ZKV De Meervogels

  Het bestuur nodigt jullie van harte uit
  voor de 60e Jaarlijkse Algemene Vergadering
  op woensdag 2 november om 20.00 uur.

  Na 2x in Teams nu weer live in onze kantine.

  De agenda ziet er als volgt uit:
     1. Opening
     2. Ingekomen stukken en mededelingen
     3. Notulen vorige JAV
     4. Jaarverslagen 2021-2022
     5. Bestuurszaken
     6. Financieel Jaarverslag 2021-2022
     7. Verkiezing Kascontrole commissie
     8.1 Vaststellen contributie bedragen
     8.2 Vaststellen Begroting 2022-2023
     9. Doelstellingen 2022-2023
    10. In het zonnetje šŸ˜Š
    11. Rondvraag

  Geef even door dat je erbij bent door een e-mail te sturen naar bestuur@zkvdemeervogels.nl

  Je krijgt dan zo spoedig mogelijk het jaarverslag toegestuurd tezamen met de notulen van de vorige JAV. Ben je ook geĆÆnteresseerd naar hoe we er financieel voor staan, dan kun je in je mail ook de financiĆ«le stukken opvragen.

  Mocht je al vragen hebben, wil je die dan bij voorkeur vooraf naar het bestuur mailen, zodat wij wat tijd hebben om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

  En mocht je echt niet kunnen: Machtig dan iemand die wel gaat! Er moet namelijk ook weer gestemd worden (door leden van 16 jaar en ouder). Je moet dan wel even doorgeven via bovenstaand mailadres wie jij machtigt. En een persoon mag maximaal 2x gemachtigd worden.

  Wij hopen velen van jullie te zien!

  Groeten van het bestuur.