• Vooraankondiging Jaarlijkse Algemene Vergadering

  Beste leden,

  Onze bedoeling was dat de JAV afgelopen 15 november zou plaatsvinden, maar helaas hebben we dat door persoonlijke omstandigheden van een aantal bestuursleden moeten uitstellen.

  Volgens de statuten behoord de JAV plaats te vinden binnen zes maanden na het beëindigen van het seizoen. Dit zou betekenen dat de JAV plaats moet vinden vóór 30 december 2023. Nu lijkt ons dat niet echt de geschikte datum en we stellen dan ook voor om de JAV plaats te laten vinden op vrijdag 12 januari.

  We zullen dan terugblikken op het afgelopen seizoen, maar zeker ook vooruit kijken naar de toekomst van De Meervogels. Alle leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

  Mocht iemand bezwaar hebben tegen uitstel van de JAV naar 12 januari, dan kun je dit ons laten weten via bestuur@zkvdemeervogels.nl.

  Indien er voor donderdag 21 december geen melding van bezwaar bij ons is binnengekomen, dan gaat het bestuur ervan uit dat jullie akkoord zijn met uitstel van de JAV naar 12 januari 2024.

  De agenda zal in een latere fase worden gepubliceerd op de site.

  Noteer alvast 12 januari 2024 JAV in je agenda!

  Het Bestuur