• Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

  Op de site van Avanti heb ik deze hele duidelijke uitleg gevonden over het gebruik van het Digitale Wedstrijd Formulier. Dus in het kader van beter slecht bedacht dan goed gekopieerd hierbij mijn dank aan Avanti!
  Met name de nieuwe coaches zullen hier veel aan hebben, maar ook de scheidsrechters.
  In het geval dat je email adres niet werkt vraag dan via een mailtje aan de ledenadministratie om jouw mail adres te koppelen aan jouw gegevens in Sportlink.
  ledenadministratie@zkvdemeervogels.nl

   

  Succes!

  Groetjes,

  Esther Tesselaar

   

  Voorafgaand aan de wedstrijd

  Scheidsrechters toevoegen aan een wedstrijd
  Op de wedstrijddag kunnen verenigingsscheidsrechters in de app Sportlinked worden toegevoegd (betreft het wedstrijden op verenigingsnaam is het vooralsnog aan de thuisvereniging om dit te doen):

  Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het DWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario's mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden:

  • De scheidsrechter komt niet opdagen;
  • De scheidsrechter valt uit;
  • Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in programma staat dan SR verenigingsnaam);
  • Er is geen scheidsrechter aangewezen.

  In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beantwoorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor "niet opkomen". Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag. De gekoppelde official moet vervolgens wel zijn programma verversen.

  Opstelling versturen naar official
  Teams zetten hun opstellingen en de volledige bezetting van de bank (reserves + overige mensen die op de bank zitten) voorafgaand aan de wedstrijd klaar in de app. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang wordt dit vastgelegd zodat de scheidsrechter e.e.a. goed kan keuren.

  Rolverdeling stafleden
  Bij een wedstrijd mag maar één hoofdcoach zijn, dit moet ook als zodanig ingesteld worden. Zeker bij tuchtzaken is dit relevant.

  Wie moeten er op het wedstrijdformulier komen te staan?
  In artikel 39 lid 2 van het Reglement van Wedstrijden is opgenomen dat op het wedstrijdformulier ook iedereen die op de bank plaats neemt in het DWF moet komen te staan, dus alle coaches, verzorgers enzovoort. Neemt iemand toch plaats op de bank, en die staat niet in het DWF kan de scheidsrechter dit vermelden in het opmerkingenveld en volgt daarna een administratieve boete voor de in overtreding zijnde vereniging.

  Niet op het DWF vermeld is geen reden om iemand geen sanctie te geven bij wangedrag. Degene kan dan of alsnog toegevoegd worden aan het DWF of er kan apart melding gemaakt worden bij de tuchtcommissie. De beeldvorming die in sommige plekken in het land leefde dat er dan geen sancties gegeven kunnen worden is dus onterecht.


  Na afloop van de wedstrijd

  Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is.

  Superspeler
  Bij de F-jeugd kennen we de superspeler. Indien deze als 5e speler in het veld komt, moet deze achteraf toegevoegd worden aan de basisopstelling door de scheidsrechter (op dezelfde manier als teams opstelling klaar maken).

  Scheidsrechters gaan naar "wedstrijdverslag" op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren.

  Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

   

  Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan

  Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

  Aanvoerder die gewisseld wordt

  Als de aanvoerder gewisseld wordt, is het momenteel nog zo dat de scheidsrechter dit achteraf moet muteren, op dezelfde manier als dit voorafgaand aan de wedstrijd zou gebeuren.

  Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring

  Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop in hetzelfde weekend alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF. 

  Foutief ingevoerde uitslag

  Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

  Niet opkomen dagen tegenstander(bezoekende team)

  In het geval dat een tegenstander niet op komt dagen, dan kan dit worden aangegeven door bij het beginscherm van de wedstrijd te klikken op de "i" (naast knop "naar wedstrijdverslag").
   

  Gebruikshandleiding DWF

  Voor een duidelijke, inhoudelijke uitleg over het DWF wil ik jullie verwijzen naar de handleiding:
  https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier