• Sport- en Cultuurcheque 2016

 • Inleveren cheques

  Ook voor 2016 geeft de Gemeente Zoetermeer de bekende Sport- en Cultuurcheques uit. Dit jaar krijgt iedereen die geboren is in 2007 deze cheques.

  Elk lid kan de cheques verzilveren door ze in te leveren bij De Meervogels. Na inleveren en uitbetaling door de gemeente naar De Meervogels krijg je het bedrag overgemaakt naar de rekening waarvan de contributie betaald wordt.

  Inleveren kan persoonlijk bij de penningmeester (Tim Borger) of bij een bestuurslid. Indien cheques aan andere personen binnen de club worden meegegeven, of per post worden opgestuurd, is De Meervogels niet aansprakelijk voor verlies. 

  Cheques dienen uiterlijk in november ingeleverd te zijn, zodat ze op tijd gedeclareerd en verwerkt kunnen worden.

  Meer informatie van de gemeente vindt je hier.