• Zaaldienst seizoen 16/17

  Zoals we op de JAV van 2016 hebben afgesproken met elkaar zal er geen reguliere zaaldienst meer worden toegekend die de tafel in de Veur continue bemannen. Deze taken en verantwoordelijkheden worden terug gelegd bij de teams. Bij de jeugdteams doen we hier een beroep op de ouders, bij de seniorenteams is er altijd wel een reservespeler of toeschouwer die de honneurs kan waarnemen. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele onderlinge verdeling van de wedstrijden.

  Omdat het concept zaaldienst misschien niet voor iedereen even duidelijk is, of als het geheugen even opgefrist moet worden zitten bijgevoegd de Spelregels.

  Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie daarvoor bij mij of een van de andere bestuursleden zijn.

  Tosca
  Secretaris

  Bijlagen:  

  Spelregels Zaaldienst  
  Spelbepalingen Zaalcompetitie

 • Spelregels zaaldienst in de Veur:

   

  Allereerst bedankt dat jij tijdens deze wedstrijd de zaaldienst op je wil nemen. We hebben een aantal regels die je zullen helpen om je taak goed uit te voeren.

  1.    Ontvangst van de scheidsrechters

  Houd in de gaten wie er moeten fluiten. Zorg er voor dat de scheidsrechter zich meldt of dat je hem/haar van te voren ziet om eventuele aanpassingen in tijd door te geven. Doe dit niet vlak voor de wedstrijd, want ook een scheidsrechter moet zich goed kunnen voorbereiden.

  2.    Geen scheidsrechter?

  Bij het niet op komen dagen van de scheidsrechter moet er een vervanger geregeld worden. De zaaldienst signaleert dat er geen scheidsrechter is en gaat met de coach op zoek naar een vervanger. De aanschrijving staat op de site en op het overzicht bij de zaaldienst-tafel. Er ligt elke week een A4-tje waarop staat welke ploeg speelt en wie er fluit. Achter de bar zal een aantal reservefluitjes liggen, zorg dat je deze na gebruik weer terug legt zodat er steeds weer gebruik van gemaakt kan worden.

  3.    Wedstrijden moeten op tijd starten en eindigen

  Tijdens de zaalcompetitie is de klok leidend. Het scorebord wordt door jou bediend en jij zorgt ervoor dat de wedstrijd gaat starten op de aangegeven tijd in het programma. Als er, door welke reden dan ook, een wedstrijd dreigt uit te lopen wordt de rust en/of de tweede helft ingekort met de nodige minuten, zodat de volgende wedstrijd weer op tijd kan beginnen. Bespreek dit met coaches en scheidsrechter. Bij een blessure loopt de tijd door m.u.v. de wedstrijdsport.

  4.    Bijhouden van het scorebord

  Goed opletten bij de wedstrijden. Vooral onze eigen scheidrechters maken gebruik van het feit dat de stand correct wordt bijgehouden en natuurlijk ook de spelers en het publiek.

  5.    Gedraag je positief kritisch

  Jij bent op dit moment de vertegenwoordiger van jouw Club "de Meervogels". Jij bent belast met het correct verloop van de wedstrijd. Als iemand zich misdraagt mag jij hem/haar aanspreken vanuit je functie. Bijvoorbeeld leden die met de bal bij de basket bezig zijn terwijl er gespeeld wordt aan die kant van de zaal, graag aanspreken dat ze de bal vast moeten houden.

  6.    Netjes achterlaten van de zaal, kleedkamers en tribune

  We moeten de Veur weer netjes achter laten zoals het was toen we binnen kwamen.

  Loop aan het einde van de zaaldienst even de tribunes en zaal door en ruim de ergste rommel op. Coaches en spelers moeten zorgen dat hun lege flesjes en andere troep opgeruimd wordt na hun wedstrijd. Zo worden ook gevonden voorwerpen voorkomen

  We willen alle teams laten spelen in de Meervogels sfeer dus dat betekent dat de eerste zaaldienst de Meervogels vlaggen op (laat) hangen. Vraag aan ouders/medespelers of zij willen helpen. Ze liggen in de kast van het materiaalhok in de zaal. De laatste zaaldienst haalt de vlaggen weg, of vraagt hier hulp weer bij van het laatst spelende team. Gebruik de ladders en de "kast" om de vlaggen goed aan de haakjes op te kunnen hangen/af te halen. Vouw de vlaggen op en legt ze weer in de kast.

  Heel veel plezier bij het uitvoeren van deze leuke en vooral belangrijke taak. Mocht je tijdens je dienst tegen problemen aanlopen, spreek dan 1 van de bestuursleden aan om je te helpen. Bedankt dat jullie er zijn namens alle spelers, scheidsrechters, toeschouwers  én het bestuur van ZKV de Meervogels!